W ramach Zadania 1 punktu 2 zakupiono urządzenie na wyposażenie pracowni HPLC. Oprócz wysokosprawnego chromatografu cieczowego pracownię doposażono w wyparkę rotacyjną, wagę analityczną, aparat do temperatury topnienia, termoblok oraz worteks.

[Rozmiar: 30174 bajtów]

[Rozmiar: 68018 bajtów]

[Rozmiar: 51229 bajtów]

[Rozmiar: 43762 bajtów]

[Rozmiar: 46373 bajtów]

[Rozmiar: 54336 bajtów]