W y n i k i    p r o c e d u r

Wyniki konkursu ofert na zadanie: przeprowadzenie szkolenia z zastosowania pakietów matematycznych w obliczeniach chemicznych

Wyniki konkursu ofert na zadanie: przeprowadzenie szkolenia z zaawansowanej edycji i formatowania publikacji naukowych

Wyniki konkursu ofert na zadanie: Wygłoszenie wykładu specjalistycznego nt. STD NMR jako narzędzie do badania oddziaływań białko-ligand

Results of tender competition: a delivery of lecture - STD NMR as a tool for studing protein-ligand interactions.

Wyniki konkursu ofert na zadanie: Wygłoszenie wykładu specjalistycznego nt. Siderofory w przyrodzie, ich synteza i zastosowanie.

Results of tender competition: a delivery of lecture - Siderophores in nature, their synthesis and applications

Wyniki konkursu ofert na zadanie: Wygłoszenie wykładu specjalistycznego nt. stereokontrolowanych syntezy związków organicznych.

Wyniki konkursu ofert na zadanie: Wygłoszenie wykładu specjalistycznego nt. chemii enzymów.

Results of tender competition: a delivery of lectures - The Chemistry of Enzymes

Wyniki konkursu ofert na zadanie: usługa gastronomiczna na IV Spotkaniu Panelowym.

Wyniki konkursu ofert na zadanie: wygłoszenie wykładów specjalistycznych na IV Spotkaniu Panelowym.

Wyniki konkursu ofert na zadanie: przeprowadzenie szkolenia z zakresu NMR w ciele stałym.

Wyniki konkursu ofert na zadanie: wygłoszenie wykładu specjalistycznego z zakresu związków siarki.

Wyniki konkursu ofert na zadanie: przygotowanie materiałów dydaktycznych z przedmiotu Związki Biologicznie Aktywne.

Ogłoszenie o przesunięciu terminu ogłoszenia konkursu na zadanie: przeprowadzenie szkolenia z zakresu NMR w ciele stałym.

Wyniki konkursu ofert na zadanie: opracowanie materiałów dydaktycznych z przedmiotu Biotechnologia

Wyniki konkursu ofert na zadanie: szkolenie z wykorzystania programów komputerowych jako narzędzi do wirtualnych badań przesiewowych w poszukiwaniu nowych leków

Wyniki konkursu ofert na zadanie: wygłoszenie wykładu specjalistycznego podnoszącego kompetencje Kadry naukowej

Results of tender competition - a delivery of a lecture.

Ogłoszenie o przesunięciu terminu ogłoszenia konkursu na zadanie: przygotowanie materiałów dydaktycznych z przedmiotu Biotechnologia.

Wyniki konkursu ofert na zadanie: druk plakatów i ulotek 2012.

Wyniki konkursu ofert na zadanie: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi HPLC-MS.

Wyniki konkursu ofert na zadanie: wygłoszenie specjalistycznego wykładu dla uczestników Projektu.

Wyniki konkursu ofert na zadanie: wygłoszenie specjalistycznych wykładów podczas III Spotkania Panelowego.

Wyniki konkursu ofert na zadanie: zorganizowanie III Spotkania Panelowego.

Wyniki konkursu ofert na zadanie: wygłoszenie wykładu specjalistycznego podnoszącego kompetencje Kadry naukowej.

Results of tender competition - a delivery of a lecture.

Wyniki konkursu ofert na zadanie: przygotowanie materiałów dydaktycznych z przedmiotu Chemia Bioorganiczna i Bionieorganiczna.

Wyniki konkursu ofert na zadanie: wydruk plakatów i ulotek.

Wyniki konkursu ofert na zadanie: wygłoszenie wykładu lub serii wykładów. Results of tender competition - a delivery of series of lectures.

Wyniki konkursu ofert na zadanie: wygłoszenie wykładu związanego z związkami naturalnymi w terapii antynowotworowej.

Wyniki konkursu ofert na zadanie: organizacja szkolenia teoretycznego w zakresie wykorzystania Wysokosprawnej Chrmotatografii Cieczowej do rozdziału mieszanin związków chemicznych.

Wyniki konkursu ofert na zadanie: organizacja szkolenia praktycznego w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania stosowanego w zestawie HPLC firmy Jasco serii LC2000.

Wyniki konkursu ofert na zadanie: wygłoszenie wykładów w ramach spotkań panelowych i seminariów 2011.

Wyniki konkursu ofert na zadanie: usługa organizacji spotkań panelowych i seminariów 2011.

Wyniki konkursu ofert na zadanie: druk plakatów i ulotek promujących specjalność.

Wyniki konkursu ofert na zadanie: przeprowadzenie wykładu lub cyklu wykładów mających na celu podniesienie kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej.