EFS Kapitał Ludzki
Politechnika ¦l±ska Politechnika ¦l±ska
Wydział Chemiczny Wydział Chemiczny
Polskie Towarzystwo Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN