K o n t a k t

    Projekt:
    Dr inż. Anna Kasprzycka
    Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii
    Wydział Chemiczny
    Politechnika Śląska
    ul. Krzywoustego 8; Pokój nr 0.15
    44-100 Gliwice
    tel. +48 (0-32) 23-71-759
    fax. +48 (0-32) 23-72-094
    e-mail: anna.kasprzycka@polsl.pl

    Biuro Obsługi Projektu:
    Anna Byczek
    Politechnika Śląska
    ul. Krzywoustego 6; Pokój nr 245
    44-100 Gliwice
    tel. +48 (0-32) 23-71-614
    e-mail: bop-rch2@polsl.pl